Fiskehelse

Forfatter: Professor Øystein Evensen, NMBU 

Bidragsytere: DVM Aja Nafstad, DVM PhD Helle Holm, DVM Phd Even Thoen, Professor Ida Skaar, DVM Professor Roar Gudding, DVM Hanne Thomsen, DVM PhD Alf Dalum. 


Gå til kapittel