Møt de som står bak Havbrukslære

Turid Mørkøre

Ansvarlig redaktør
Professor, NMBU
turid.morkore@nmbu.no

Øivind Andersen

Ansvarlig: Fiskens fysiologi
Professor, NMBU/Nofima
oivind.andersen@nmbu.no

Margareth Øverland

Ansvarlig: Fôr og fôrressurser
Professor, NMBU
margareth.overland@nmbu.no

Hans Magnus Gjøen

Ansvarlig: Avl og Genetikk
Professor, NMBU
hans.magnus.gjoen@nmbu.no

Øystein Evensen

Ansvarlig: Fiskehelse
Professor, NMBU

Odd-Ivar Lekang

Ansvarlig: Teknologi
Førsteamanuensis, NMBU

Bjørg Nordskar

Digital læringskonsulent og illustratør
MSc Educational Psychology, freelance BM Nordskar

Julia Formanowicz

Overingeniør, NMBU

MSc Akvakultur

julia.formanowicz@nmbu.no

Håkon Sverdvik

Animasjon og nettside
Seniorrådgiver, Læringssenteret NMBU

Viktige bidragsytere

Professor emeritus Trond Storebakken

Professor emeritus Anders Skrede

Professor Liv Torunn Mydland

MSc Jarle Stigum Frimanslund, Konsulent i Blått Kompetansesenter Nord.

Professor Simen Rød Sandve

MSc Anna Kumwenda

DVM Aja Nafstad

DVM PhD Helle Holm

DVM Phd Even Thoen

Professor Ida Skaar

DVM Professor Roar Gudding

DVM Hanne Thomsen

DVM PhD Alf Dalum

MSc Marte Røsvik

MSc Eunice Efua Boahemaa-Kobil

Referansegruppe utnevnt av FHF: Arne Guttvik, Nina Santi, Trygve Sigholdt, Trude Olafsen, Alf-Helge Aarskog, Einar Wathne og Aoife Westgård.

Tekster har blitt lest gjennom og kommentert av en bred gruppe med fagpersoner, universitetsstudenter, elever og lærere ved videregående skole.