Hvordan referere til Havbrukslære

Referere til hele læreverket

Mørkøre, T. m. fl. (2024). Havbrukslære. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Hentet [Dato] fra havbrukslære.no.

Referere til et avsnitt

[Forfatter av avsnittet (2024)]. Havbrukslære – Avsnitt – Underavsnitt. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Hentet [Dato] fra [nettside].

Eksempel på referering til et avsnitt

Gjøen, H.M. (2024). Havbrukslære – Avl og genetikk – Avlsprogram . Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Hentet [Dato] fra https://www.havbrukslare.no/avlsprogram.

ISBN nummer: 978-82-575-2151-6

Figurer og illustrasjoner

Generelt er det tillatt å gjenbruke figurer laget av Havbrukslæres forfattere i undervisningssammenheng. Det skal alltid refereres til figurskaper som er oppført i figurteksten.

Hvis figurene skal brukes til kommersielle formål skal dette avklares med figurskaper, dersom ikke Creative Commons lisens er oppgitt.

Enkelte figurer i denne boka er hentet fra andres verk, og andre regler for gjenbruk kan forekomme.