Innledning – Utdatert

Fôret skal dekke fiskens behov for energi og næringsstoffer. På samme måte som andre husdyr, er behovene avhengig av fiskens størrelse og livsstadium. Fisk er  #vekselvarme dyr, og har kroppstemperatur nær vannets temperatur. Dette fører til at også vanntemperatur er viktig for best mulig fôr og fôring. Fordøyelseskanalen hos laksefisk er tilpasset fôrkilder som krepsdyr og småfisk. Det er viktig å ha god kunnskap om hvordan fôrsammensetning påvirker tilvekst, fôrutnyttelse og fiskens helse og robusthet i hele produksjonssyklusen. Dette temaet tar sikte på å gi leserne en innføring i ernæring, fôrressurser og fôring av fisk i norsk akvakultur.