Havbrukslære

Havbrukslære er en digital læringsportal som tar for seg havbruk fra A til Å. Det er gratis og skrevet til deg som:

 • – Jobber i havbruksnæringen og ønsker å oppdatere din kunnskap 
 • – Er i gang med studier innen havbruk
 • – Er elev på videregående skole
 • – Er nysgjerrig på hvordan oppdrett foregår 
 • – Ønsker å lære mer om en av Norges viktigste næringer 

Havbrukslære består av ulike fagområder og den er skrevet på en lettfattelig måte og er fullpakket med nyttig informasjon og illustrasjoner.

Noen av Norges fremste forskere innen havbruk står for fagstoffet i læreverket som ble lansert i april 2024. Du kan lese mer om forfatterne og se deres kontaktopplysninger på siden Hvem står bak denne boka.

Finn svaret på noen av de mest vanlige spørsmålene her:

Havbrukslære publiseres i april 2024. Små endringer på nettsiden vil foregå den første perioden etter publisering.

Det er bekreftet at Havbrukslære skal utvides med flere kapitler i tiden fremover. Følg med på siden for oppdateringer.

Dersom det er ting som ikke funker, kan utbedres eller du har spørsmål om Havbrukslære, ta gjerne kontakt med oss. Kontaktinformasjon til redaktør og forfattere finner du her.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) er utgiver av Havbrukslære. Læreverket er utviklet av forskere på universitetet og professor Turid Mørkøre er ansvarlig redaktør.

Havbrukslære er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering.

Prosjektnummeret er 901702.

Havbrukslære har hatt en referansegruppe som er utnevnt av FHF, som bestod av:

 • • Arne Guttvik, SalMar
 • • Nina Santi, AquaGen
 • • Trygve Sigholdt, Biomar
 • • Trude Olafsen, AKVA group
 • • Alf-Helge Aarskog, Bluefront Equity
 • • Einar Wathne, BioAkva Consult
 • • Aoife Westgård, Emilsen fisk

Om FHF

FHF følger etiske retningslinjer for næringsfinansiert forskning som skal sikre forskningens uavhengighet og legitimitet.

Det betyr at FHF kan definere problemstillingen, men har ingen påvirkning på metodevalg eller resultater og resultater skal fritt kunne kommuniseres.

I prosjektene oppnevnes referansegrupper som er representanter fra næringen. Referansegrupper utnevnes av FHFs administrasjon der målsetningen er å ha med personer som kan bidra til prosjektet ut fra egen erfaring og kompetanse. Deres primære oppgave er å bidra til relevans og næringsnytte i prosjektet.

Hvordan organiseringen av prosjektene sikrer avgrensningen mellom næringsinteresser og forskningens uavhengighet er forankret i standardvilkår som gjelder for alle prosjekter. De finner du på FHF.no.

Det er tillatt med begrenset gjenbruk av materiale fra havbrukslære.no. Les mer om hvordan du siterer og referer til boka på denne siden: Hvordan referere til Havbrukslære?


Redaktør

Turid Mørkøre, Professor NMBU

turid.morkore@nmbu.no